RSS

Surinkti turinį

CitataKadangi visi aplinkui netenkina Šapranausko įgeidžių, ką kalbėt, kad jis jūsų reikalavimus patenkintų.

"Jei valstybė žmogui neturi atsakomybės, ką jau kalbėti apie žmogaus atsakomybę".


Apie mus

Shake your būtį! "Uroboras" yra krikdemiškas laikraštis apie menininkus, sportininkus ir jų darbus.

Pasiekti redaktorių Karolį Jachimavičių galite paštu: "karolis *etta* uroboras *taškas* lt"

arba mob. tel. nr. +370-610-07086.

Komunizmo krachas prasidėjo

Du atskiri žmonės. 

Tuo metu, kai Rusijos rusai apsidairė ir suprato, kad būti rusu nieko blogo, o nacionalistai Putinas ir Medvedvas vis labiau gniaužia savo beprotybes ir leidžia įvykti masiniams protestams, Lietuvos socdemai suskubo gelbėti savo socialdemokratijas. Jie pasirašė peticiją, kuria nepritaria statymui Holokausto ir komunistų nusikaltimų į vieną kategoriją.


Nežinau, ar Margarita Butkienė tikrai sakė taip


Grupės į Lietuvos Seimą ir Europos Parlamentą (EP) išrinktų socialdemokratų sprendimas pasirašyti deklaraciją, kurioje atmetamas nacių ir sovietų nusikaltimų sulyginimas, yra apgailėtinas, teigia užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio poziciją perdavusi atstovė spaudai Margarita Butkienė.

 

bet nusikaltimų sulyginimas yra tikrai nekoks žingsnis. Palyginimas, radimas panašumų ir jų apibendrinimas - savaime suprantamas. Holokaustas buvo siekis išnaikinti visą žydų tautą. Komunistų siekis - sunaikinti lietuviškumą ir tą lietuvių tautos dalį, kurią jie laikė buržujais. Taip, Butkienė teisi, tai nusikaltimai žmogiškumui.

Nežinau, ar socdemai tikrai sakė taip


Socialdemokratų pasirašytoje deklaracijoje atmetamos pastangos "sumenkinti" Holokaustą manant, kad jis "prilygsta, yra panašus ar lygiavertis" komunizmui.

 

bet kas parašyta čia, yra nesąmonė. Holokaustas buvo konkretūs veiksmai, komunizmas - tik durna idėja. Jeigu jie tikrai taip sakė, reiškia jie pradeda bandyti skelbti savo mundurą - kad komunizmas būtų kuo mažiau pasmerktas. Nes jie yra marksistai. Kaip Leninas, Trockis, Stalina ir visa TSKP. Jeigu jie taip formulavo, tada aišku, kad socdemai bijo komunizmo pasmerkimo.


O kas dėl bendros aukų dienos, tai tik noriu priminti, kad kai minimas Lietuvos gyventojų genocidas, pradedama kalbėti apie gyvulinius vagonus (kas nėra garantuota mirtis) ir visai pamirštama apie 200 tūkstančių sušaudytų Lietuvos žydų. Kurie taip pat buvo Lietuvos gyventojai. Suprantat? Lietuvoj gyveno ne vien lietuviai. Kai po frazės "Lietuvos gyventojų genocidas", dauguma pagalvos pirmiau apie žydus, paskui apie lietuvius, tada mes pasieksim pasaulyje komunizmo ir jo nusikaltimų pasmerkimo. Žydai neturėjo galimybės prisitaikyti, kaip tai padarė pora milijonų lietuvių.

"Rasti skirtumų tarp Hitlerio ir Stalino galima nebent jų ūsuose (Hitlerio jie buvo trumpesni)", sakė Butkienė. Nejaugi ji rimtai mano, kad Hitleris ir Stalinas yra praktiškai vienas asmuo? Asmenys nėra ideologijos, o ir ideologijos, nors turi bendras blogio šaknis ir kilę iš marksizmo, tačiau gan smarkiai skiriasi, o pagrindinis skirtumas tarp Hitlerio ir Stalino, kad tai buvo atskiri žmonės - Schicklgrueberis ir Džiugašvilis. 

cernisevas

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

+

+

+

accept

cernisevas

Va kur kritika !

Apklausos

Lietuvos gyventojau, kas jums svarbiau? Kurį labiau palaikot?:

Komentaras

Lietuvoje intelektinės nuosavybės vagys ruošiasi kurti "Piratų partiją". Piratavimu yra vadinamos intelektinės nuosavybės vagystės, tad jau pavadinime pasakyta, koks yra jų tikslas - vogti, imti be atlygio tai, ką sukuria kiti, prieš tų kūrėjų valią.