RSS

Surinkti turinį

CitataKadangi visi aplinkui netenkina Šapranausko įgeidžių, ką kalbėt, kad jis jūsų reikalavimus patenkintų.

"Jei valstybė žmogui neturi atsakomybės, ką jau kalbėti apie žmogaus atsakomybę".


Apie mus

Shake your būtį! "Uroboras" yra krikdemiškas laikraštis apie menininkus, sportininkus ir jų darbus.

Pasiekti redaktorių Karolį Jachimavičių galite paštu: "karolis *etta* uroboras *taškas* lt"

arba mob. tel. nr. +370-610-07086.

Nuostabiausia formuluotė per amžiuz

Nejaugi visiems tikrai nerūpi, kad partijos įpareigojo valstybę mokėtis juoms pinigus? Už tai, kad jos patyrė išlaidų. Mes mokame už tai, kad jos leidžia pinigus.

Gegužės 18 dieną parlamentarai priėmė naują Politinių partijų ir kampanijų finansavimo įstatymą, kuriame anksčiau tik numatytą galimybę gauti kompensacijas už patirtas išlaidas pakeitė į prievolę tokias išmokas pervesti.

Karolis Jachimavičius

Siūlau panaikint finansavimą. Man už išlaidas knygoms, muilui ar alui niekas nekompensuoja.

name name

“Mes mokame už tai, kad jos leidžia pinigus.“ Įdomu, už ką siūlot mokėt??? kad jie juos tupytų? :)))))

Robertas

Kūkųlialią. Nežinau ką ir bepasakyti. Ateičiau į mitingą, demonstraciją, protesto akciją... Net esant blogam orui ateičiau.

Vincnetas

Sakyčiau neblogai sugalvojo. Pasidarė sau politinėms kompanijoms iki 25% discount'ą. Ir visi mes turėsim mokėti už partijų kompanijas, net jei už jas ir nebalsavom. Nicely done.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373022
16 straipsnis. Dalies išlaidų politinei kampanijai kompensavimas

Apklausos

Lietuvos gyventojau, kas jums svarbiau? Kurį labiau palaikot?:

Komentaras

Lietuvoje intelektinės nuosavybės vagys ruošiasi kurti "Piratų partiją". Piratavimu yra vadinamos intelektinės nuosavybės vagystės, tad jau pavadinime pasakyta, koks yra jų tikslas - vogti, imti be atlygio tai, ką sukuria kiti, prieš tų kūrėjų valią.